slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55 slide66 slide77
Ajax Photo Carousel by WOWSlider.com v1.7

Homa Gallery

homaMahayagnam held at Sanjeevpuram On 27-01-18

Mahasivarahri Homam at Sanjeevpuram on 16-02-18


Gurupournami(Om swayam ekapyam viswastha sahasthra ekha yogatathma rushashya maha yagnasraham)


LEPAKSHI KALASAM PUJA 25-1-2015

HOMAM PARAMESWARI FUNCTIONHALL DHARMAVARAM 13-4-2014


KALISAM PUJA PARAMESWARI FUNCTIONHALL DHARMAVARAM13-4-2014


NAVARATHRULU HOMAM


HOMAM AT SANGAMESWARAM

Recent Activities